Bieg Morskiego Komandosa

Generał broni Włodzimierz Potasiński

(31.07.1956r. – 10.04. 2010r.)

Generał Potasiński urodził się 31 lipca 1956 roku w Czeladzi. Był absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1980) i Akademii Sztabu Generalnego WP (1988). Ukończył również: kurs oficerów operacyjno – sztabowych i kurs dowodzenia i kierowania NATO w Szkole NATO w Oberammergau oraz kurs zarządzania zasobami obrony w Podyplomowej Szkole Marynarki Wojennej w Monterey.

Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1980 roku na stanowisku dowódcy plutonu w 6 batalionie powietrzno – desantowym. Po ukończeniu Akademii Sztabu Generalnego WP zajmował kolejno stanowiska służbowe w strukturach: 

  • 16 batalionu powietrzno – desantowego, 
  • Dowództwie 3 Brygady Zmechanizowanej, 
  • Dowództwie Wojsk Lądowych, 
  • 2 Brygadzie Zmechanizowanej, 
  • 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej oraz 
  • 2 Korpusie Zmechanizowanym. 
 

W latach 1993 – 1994 pełnił służbę na stanowisku zastępcy dowódcy, a następnie dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego Sił Pokojowych ONZ w Syrii. W roku 2004 dowodził brygadą w składzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku, a na przełomie 2005 i 2006 roku pełnił służbę na stanowisku zastępcy dowódcy tegoż kontyngentu.

Od 15 sierpnia 2007 roku pełnił obowiązki Dowódcy Wojsk Specjalnych.

Zginął tragicznie 10 kwietnia pod Smoleńskiem w katastrofie prezydenckiego samolotu TU-154. 

15 kwietnia 2010 został pośmiertnie awansowany do stopnia generała broni oraz odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.