Bieg Morskiego Komandosa

Regulaminy BMK

Ogólne zasady dotyczące kat. Team

Regulamin XV B.M.K. 2024  – kat. Team

I. CEL:
 1. Trasa biegu to pętla o długości około 15 mil morskich składająca się z dwóch odcinków:

– terenowy – ok. 13 mil morskich

– wodno – plażowy – ok. 2 mile morskie

 1. Na trasie znajdują się :

– przeszkody naturalne podyktowane uwarunkowaniem terenu

– specjalnie przygotowane konstrukcje

 1. Kategoria TEAM posiada limit uczestników wynoszący 160 osób (40 zespołów).
 2. Zespół to sekcja czteroosobowa mogąca składać się zarówno z kobiet jak i mężczyzn.
 3. Każdy uczestnik kategorii TEAM musi wystartować w przygotowanym we własnym zakresie pełnym umundurowaniu polowym. Dodatkowo każdy team otrzyma ćwiczebną atrapę moździerza, z którą musi pokonać całość trasy. Atrapa to ok. 120 cm belka o wadze 25 kg, wyposażona w uchwyty transportowe.
 4. Poprzez pełne umundurowanie polowe rozumie się dowolny mundur z długim rękawem, nakrycie głowy oraz wojskowe buty za kostkę. Dopuszczalne są bluzy zapinane na zamek lub guziki/ koszule/ combat shirt, spodnie typu „bojówki” oraz buty trekkingowe ponad kostkę.
 5. Zezwala się na bieg w mundurach innych państw i stosowanie systemów hydracyjnych typu CAMELBAK, SOURCE, rękawic ochronnych, nakolanników oraz posiadanie opatrunków osobistych, latarek, świateł chemicznych.
 1. Każdy uczestnik kategorii TEAM obowiązkowo musi pokonać całość trasy biegu aby zostać sklasyfikowanym.
 2. Każdy zawodnik kategorii TEAM musi pokonać każdą przeszkodę znajdującą się na trasie biegu aby zostać sklasyfikowanym.
 3. Zawodnicy kategorii TEAM muszą wspólnie przekroczyć linię mety aby zostać sklasyfikowanymi.
 4. Zawodnicy mogą pomagać sobie wzajemnie jednak wykluczone jest korzystanie z pomocy, kibiców, obsługi i innych osób postronnych, nie biorących udziału w biegu.
 5. Zawodnicy mogą próbować pokonać przeszkodę dowolną ilość razy.
 6. Zawodnik nie może utrudniać innemu uczestnikowi biegu pokonywania trasy/przeszkody.
 7. Wyprzedzanie: zawodnik wolniejszy jest zobowiązany ustąpić miejsca zawodnikowi szybszemu, schodząc na prawą stronę otaśmowanej trasy.
 8. Pomiar czasu odbywać się będzie elektronicznie.
 9. Aby zostać sklasyfikowanym, jeden z zawodników zespołu musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie biegu karane będzie dyskwalifikacją.
 10. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobieranej kaucji.
 11. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 12. Niesportowe zachowanie w stosunku do innych zawodników (przeszkadzanie podczas pokonywania trasy/ przeszkody itp.) oraz sędziów (ignorowanie, wulgaryzmy, wyzwiska itp.) karane będzie dyskwalifikacją.
 1. Na trasie będą znajdowały się nieoznakowane i oznakowane punkty kontrolne zabezpieczane przez sędziów technicznych.
 2. Warunkiem sklasyfikowana zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu i ukończenie go w regulaminowym czasie. Zespoły, które nie ukończą biegu w wymaganym czasie nie będą sklasyfikowane.
 3. Zawodników kategorii TEAM obowiązuje limit czasu wynoszący 5 godzin.
 4. Podczas pokonywania trasy biegu, uczestnicy mogą pić i jeść pod warunkiem, że sami zaopatrzą się w napoje/żele.
 5. Na trasie biegu obowiązuję całkowity zakaz pozostawiani śmieci (opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zawodnik zabiera ze sobą na metę). W przypadku przyłapania zawodnika na zaśmiecaniu trasy, cały jego zespół zostaje natychmiastowo zdyskwalifikowany!
 6. Szczegółowy harmonogram startów poszczególnych kategorii znajduję się na stronie internetowej https://www.biegkomandosa.pl/dla-zawodnikow/harmonogram-bmk/
 7. Szczegółowy cennik pakietów startowych znajduję się na stronie internetowej https://www.biegkomandosa.pl/dla-zawodnikow/
 8. Ogólny regulamin uczestnictwa w biegu Bieg Morskiego Komandosa znajduje się na stronie internetowej https://www.biegkomandosa.pl/dla-zawodnikow/
 9. Wszystkich Uczestników biegu w kategorii TEAM obowiązują niniejsze zasady.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zasadach obowiązujących Uczestników kategorii TEAM, bez konieczności informowania Zawodników.
Z ostateczną wersją będzie można zapoznać się w dniu zawodów, w biurze organizacyjnym.