Bieg Morskiego Komandosa

Regulaminy B.M.K.

Ogólne zasady dotyczące kat. Operacja Rekrut

Regulamin XV B.M.K. 2024  – kat. Operacja Rekrut

I. TRASA I ZASADY:
 1. Trasa biegu to pętla o długości około 7 kilometrów składająca się z dwóch odcinków:

– terenowy

– plażowy

 1. Na trasie znajdują się :

– przeszkody naturalne podyktowane uwarunkowaniem terenu

– specjalnie przygotowane konstrukcje

 1. Kategoria OPERACJA REKRUT nie posiada limitu uczestników.
 2. Zawodnicy mogą wystartować w stroju dowolnym tzn. wojskowym, turystycznym lub sportowym. Zalecane są buty kroju trekkingowego z cholewką ponad kostkę, nakrycie głowy oraz rękawiczki.
 3. Zezwala się na bieg w mundurach innych państw i stosowanie systemów hydracyjnych typu CAMELBAK, SOURCE, rękawic ochronnych, nakolanników oraz posiadanie opatrunków osobistych, latarek, świateł chemicznych.
 1. Każdy uczestnik kategorii OPERACJA REKRUT obowiązkowo musi pokonać całość trasy biegu aby zostać sklasyfikowanym.
 2. Każdy zawodnik kategorii OPERACJA REKRUT musi pokonać każdą przeszkodę znajdującą się na trasie biegu aby zostać sklasyfikowanym.
 3. Na trzy minuty przed startem kategorii OPERACJA REKRUT na trasę wyruszy zespół komandosów. Dodatkowym wyzwaniem dla uczestników jest ukończenie biegu przed komandosami.
 4. Zawodnicy mogą pomagać sobie wzajemnie jednak wykluczone jest korzystanie z pomocy, kibiców, obsługi i innych osób postronnych, nie biorących udziału w biegu.
 5. Zawodnicy mogą próbować pokonać przeszkodę dowolną ilość razy.
 6. Zawodnik nie może utrudniać innemu uczestnikowi biegu pokonywania przeszkody/ trasy.
 7. Wyprzedzanie: zawodnik wolniejszy jest zobowiązany ustąpić miejsca zawodnikowi szybszemu, schodząc na prawą stronę otaśmowanej trasy.
 8. Pomiar czasu odbywać się będzie elektronicznie.
 9. Aby zostać sklasyfikowanym , zawodnik musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie biegu karane będzie dyskwalifikacją.
 10. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobieranej kaucji.
 11. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 12. Niesportowe zachowanie w stosunku do innych zawodników (przeszkadzanie podczas pokonywania trasy/ przeszkody itp.) oraz sędziów (ignorowanie, wulgaryzmy, wyzwiska itp.) karane będzie dyskwalifikacją.
 1. Na trasie będą znajdowały się nieoznakowane i oznakowane punkty kontrolne zabezpieczane przez sędziów technicznych.
 2. Warunkiem sklasyfikowana zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu i ukończenie go w regulaminowym czasie. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w wymaganym czasie nie będą sklasyfikowani.
 3. Zawodników kategorii OPERACJA REKRUT obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny.
 4. Po upływie limitu czasu Uczestnik ma możliwość kontynuowania biegu na odpowiedzialność własną stosownie do obowiązującego Kodeksu Cywilnego.
 5. Podczas pokonywania trasy biegu, uczestnicy mogą pić i jeść pod warunkiem, że sami zaopatrzą się w napoje/żele.
 6. Na trasie biegu obowiązuję całkowity zakaz pozostawiani śmieci (opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zawodnik zabiera ze sobą na metę). W przypadku przyłapania zawodnika na zaśmiecaniu trasy, zostaje on natychmiastowo zdyskwalifikowany!
 7. Szczegółowy harmonogram startów poszczególnych kategorii znajduję się na stronie internetowej https://www.biegkomandosa.pl/dla-zawodnikow/harmonogram-bmk/
 8. Szczegółowy cennik pakietów startowych znajduję się na stronie internetowej https://www.biegkomandosa.pl/dla-zawodnikow/
 9. Ogólny regulamin uczestnictwa w biegu Bieg Morskiego Komandosa znajduje się na stronie internetowej https://www.biegkomandosa.pl/dla-zawodnikow/
 10. Wszystkich Uczestników biegu w kategorii OPERACJA REKRUT obowiązują niniejsze zasady.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zasadach obowiązujących Uczestników kategorii OPERACJA REKRUT, bez konieczności informowania Zawodników. Z ostateczną wersją będzie można zapoznać się w dniu zawodów, w biurze organizacyjnym.