Bieg Morskiego Komandosa

Regulaminy B.M.K.

Ogólne zasady dotyczące kat. Hard X

Regulamin XV B.M.K. 2024  – kat. Hard X

I. TRASA I ZASADY:
 1. Trasa biegu to pętla o długości około 17 mil morskich składająca się z trzech odcinków:

– terenowy – ok. 13 mil morskich

– wodno – plażowy – ok. 2 mile morskie

– odcinek specjalny – ok. 2 mile morskie

 1. Na trasie znajdują się :

– przeszkody naturalne podyktowane uwarunkowaniem terenu

– specjalnie przygotowane konstrukcje

– zadania specjalne (np. strzelanie z broni ostrej, pływanie)

 1. Udział w kategorii HARD X mogą wziąć uczestnicy, którzy wcześniej przynajmniej dwukrotnie ukończyli bieg w kategorii HARD lub TEAM mieszcząc się w limicie czasowym.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy Uczestnik spełnia wymagania kategorii na podstawie wyników z poprzednich lat.
 3. Kategoria HARD X posiada limit uczestników wynoszący 50 osób.
 4. Zawodnicy chcący uczestniczyć w biegu kat. HARD X muszą posiadać umiejętność pływania oraz pracy w zespole.
 5. Każdy uczestnik kategorii HARD X musi wystartować w przygotowanym we własnym zakresie pełnym umundurowaniu polowym. Dodatkowo każdy zawodnik otrzyma ćwiczebną atrapę karabinka AK 47 z którym musi pokonać całość trasy/
 6. Poprzez pełne umundurowanie polowe rozumie się dowolny mundur z długim rękawem, nakrycie głowy oraz wojskowe buty za kostkę. Dopuszczalne są bluzy zapinane na zamek lub guziki/ koszule/ combat shirt, spodnie typu „bojówki”, obuwie typu trekkingowego za kostkę.
 7. Zezwala się na bieg w mundurach innych państw i stosowanie systemów hydracyjnych typu CAMELBAK, SOURCE, rękawic ochronnych, nakolanników oraz posiadanie opatrunków osobistych, latarek, świateł chemicznych.
 8. Zawodnicy kategorii HARD X pokonują odcinek specjalny wspólnie. Po ukończeniu odcinka, przekraczają linię startu trasy właściwej rozpoczynając indywidualną rywalizację.
 9. Każdy uczestnik kategorii HARD X obowiązkowo musi pokonać całość trasy biegu aby zostać sklasyfikowanym.
 10. Każdy zawodnik kategorii HARD X musi pokonać każdą przeszkodę znajdującą się na trasie biegu aby zostać sklasyfikowanym.
 11. Zawodnicy mogą pomagać sobie wzajemnie jednak wykluczone jest korzystanie z pomocy, kibiców, obsługi i innych osób postronnych, nie biorących udziału w biegu.
 12. Zawodnicy mogą próbować pokonać przeszkodę dowolną ilość razy, za wyjątkiem zadań specjalnych.
 13. Zawodnik nie może utrudniać innemu uczestnikowi biegu pokonywania trasy/przeszkody.
 14. Wyprzedzanie: zawodnik wolniejszy jest zobowiązany ustąpić miejsca zawodnikowi szybszemu, schodząc na prawą stronę otaśmowanej trasy.
 15. Pomiar czasu odbywać się będzie elektronicznie.
 16. Aby zostać sklasyfikowanym , zawodnik musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie biegu karane będzie dyskwalifikacją.
 17. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobieranej kaucji.
 18. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 19. Niesportowe zachowanie w stosunku do innych zawodników (przeszkadzanie podczas przechodzenia przeszkody/ pokonywania trasy itp.) oraz sędziów (ignorowanie, wulgaryzmy, wyzwiska itp.) karane będzie dyskwalifikacją.
 20. Na trasie będą znajdowały się nieoznakowane i oznakowane punkty kontrolne zabezpieczane przez sędziów technicznych.
 21. Warunkiem sklasyfikowana zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu i ukończenie go w regulaminowym czasie. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w wymaganym czasie nie będą sklasyfikowani.
 22. Zawodników kategorii HARD X obowiązuje limit czasu wynoszący 5 godzin od momentu przekroczenia linii startu trasy właściwej.
 23. Po upływie limitu czasu Uczestnik zobowiązany jest do zdania ćwiczebnej atrapy karabinku AK-47 w najbliższym punkcie kontrolnym, po czym może kontynuować bieg z pomiarem czasu.
 24. Podczas pokonywania trasy biegu, uczestnicy mogą pić i jeść pod warunkiem, że sami zaopatrzą się w napoje/żele.
 25. Na trasie biegu obowiązuję całkowity zakaz pozostawiania śmieci (opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zawodnik zabiera ze sobą na metę). W przypadku przyłapania zawodnika na zaśmiecaniu trasy, zostaje on natychmiastowo zdyskwalifikowany!
 26. Szczegółowy harmonogram startów poszczególnych kategorii znajduję się na stronie internetowej https://www.biegkomandosa.pl/dla-zawodnikow/harmonogram-bmk/
 27. Szczegółowy cennik pakietów startowych znajduję się na stronie internetowej https://www.biegkomandosa.pl/dla-zawodnikow/
 28. Ogólny regulamin uczestnictwa w biegu Bieg Morskiego Komandosa znajduje się na stronie internetowej https://www.biegkomandosa.pl/dla-zawodnikow/
 29. Wszystkich Uczestników biegu w kategorii HARD X obowiązują niniejsze zasady.
 30. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zasadach obowiązujących Uczestników kategorii HARD X, bez konieczności informowania Zawodników.
  Z ostateczną wersją będzie można zapoznać się w dniu zawodów, w biurze organizacyjny.