Bieg Morskiego Komandosa

Regulaminy BMK

Ogólne zasady dotyczące kat. Hard Historyczny

Regulamin XIV BMK 2023 – kat. Hard Historyczny

I. TRASA I ZASADY:
 1. Trasa biegu to pętla o długości około 23 kilometrów składająca się z dwóch odcinków:

– terenowy – ok. 20 km

– wodno – plażowy – ok. 3 km

 1. Na trasie znajdują się :

– przeszkody naturalne podyktowane uwarunkowaniem terenu

– specjalnie przygotowane konstrukcje

 1. Kategoria HARD HISTORYCZNY posiada limit uczestników wynoszący 180 osób.
 2. Każdy uczestnik kategorii HARD HISTORYCZNY musi wystartować w przygotowanym we własnym zakresie pełnym umundurowaniu polowym oraz z plecakiem mogącym pomieścić balast w postaci trzech butelek o pojemności 1,5 l. Dodatkowo każdy zawodnik otrzyma ćwiczebną atrapę karabinka AK 47 oraz hełm Wojska Polskiego, z którymi musi pokonać całość trasy.
 3. Poprzez pełne umundurowanie polowe rozumie się dowolny mundur z długim rękawem, nakrycie głowy oraz wojskowe buty za kostkę. Dopuszczalne są bluzy zapinane na zamek lub guziki/ koszule/ combat shirt, spodnie typu „bojówki” oraz buty trekkingowe ponad kostkę.
 1. Zezwala się na bieg w mundurach innych państw i stosowanie systemów hydracyjnych typu CAMELBAK, SOURCE, rękawic ochronnych, nakolanników oraz posiadanie opatrunków osobistych, latarek, świateł chemicznych.
 1. Obowiązuje zakaz przytraczania/ chowania atrapy karabinka oraz hełmu do plecaka.
 2. Każdy uczestnik kategorii HARD HISTORYCZNY obowiązkowo musi pokonać całość trasy biegu.
 3. Każdy zawodnik kategorii HARD HISTORYCZNY musi pokonać każdą przeszkodę znajdującą się na trasie biegu.
 4. Zawodnicy mogą pomagać sobie wzajemnie jednak wykluczone jest korzystanie z pomocy, kibiców, obsługi i innych osób postronnych, nie biorących udziału w biegu.
 5. Zawodnicy mogą próbować pokonać przeszkodę dowolną ilość razy.
 6. Zawodnik nie może utrudniać innemu uczestnikowi biegu pokonywania przeszkody.
 7. Wyprzedzanie: zawodnik wolniejszy jest zobowiązany ustąpić miejsca zawodnikowi szybszemu, schodząc na prawą stronę otaśmowanej trasy.
 8. Pomiar czasu odbywać się będzie elektronicznie.
 9. Aby zostać sklasyfikowanym , zawodnik musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie biegu karane będzie dyskwalifikacją.
 10. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobieranej kaucji.
 1. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 2. Niesportowe zachowanie w stosunku do innych zawodników (uniemożliwianie przejścia przeszkody, przeszkadzanie podczas przechodzenia przeszkody itp.) oraz sędziów (ignorowanie, wulgaryzmy, wyzwiska itp.) karane będzie dyskwalifikacją.
 1. Na trasie będą znajdowały się nieoznakowane i oznakowane punkty kontrolne zabezpieczane przez sędziów technicznych.
 2. Warunkiem sklasyfikowana zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu i ukończenie go w regulaminowym czasie. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w wymaganym czasie nie będą sklasyfikowani.
 3. Zawodników kategorii HARD HISTORYCZNY obowiązuje limit czasu wynoszący 4,5 godziny.
 4. Po upływie limitu czasu Uczestnik zobowiązany jest do zdania ćwiczebnej atrapy karabinku AK-47 w najbliższym punkcie kontrolnym, po czym może kontynuować bieg z pomiarem czasu.
 5. Podczas pokonywania trasy biegu, uczestnicy mogą pić i jeść pod warunkiem, że sami zaopatrzą się w napoje/żele.
 6. Na trasie biegu obowiązuję całkowity zakaz pozostawiani śmieci (opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zawodnik zabiera ze sobą na metę). W przypadku przyłapania zawodnika na zaśmiecaniu trasy, zostaje on natychmiastowo zdyskwalifikowany!
 7. Szczegółowy harmonogram startów poszczególnych kategorii znajduję się na stronie internetowej https://www.biegkomandosa.pl/dla-zawodnikow/harmonogram-bmk/
 8. Szczegółowy cennik pakietów startowych znajduję się na stronie internetowej https://www.biegkomandosa.pl/dla-zawodnikow/
 9. Ogólny regulamin uczestnictwa w biegu Bieg Morskiego Komandosa znajduje się na stronie internetowej https://www.biegkomandosa.pl/dla-zawodnikow/
 10. Wszystkich Uczestników biegu w kategorii HARD HISTORYCZNY obowiązują niniejsze zasady.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zasadach obowiązujących Uczestników kategorii HARD HISTORYCZNY, bez konieczności informowania Zawodników. Z ostateczną wersją będzie można zapoznać się w dniu zawodów, w biurze organizacyjnym.