Bieg Morskiego Komandosa

Regulaminy BMK

Bieg Małego Komandosa

Regulamin XIII BMK 2022  – kat. Bieg Małego Komandosa

I. CEL:
 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji.
 2. Propagowanie wśród dzieci i ich rodziców spędzania aktywnie czasu na świeżym powietrzu.
 
II. ORGANIZATOR:
 1. Fundacja OCR Events, ul. Bernadowska 1, 81-553 Gdynia
 2. Honorowy Patronat nad Biegiem Małego Komandosa objął:
 • Prezydent Miasta Gdynia
 
III. TERMIN, MIEJSCE i REALIZACJA:
 1. Biegi odbędą się 28 sierpnia 2022 roku.
 2. Baza imprezy – Adventure Park Gdynia Kolibki ul. Bernadowska 1
 3. Start : Adventure Park Gdynia Kolibki
 4. Meta : Adventure Park Gdynia Kolibki
 5. Harmonogram:
 
 • godz. 9:00 – Otwarcie biura zawodów
 • godz. 11:00 – Start gr. I
 • godz. 11:20 – Start gr. II
 • godz.11:45 – Start gr. III
 • godz. 12:05 – Start gr. IV
 • godz. 12:30 – Start gr. V
 • godz. 13:00 – Dekoracja

4. Długość trasy oraz kategorie wiekowe :

 • I grupa: 3-5 – dystans 200 m bez obciążenia
 • II grupa: 6- 7 lat – dystans 700 m bez obciążenia
 • III grupa: 8-10 lat – dystans 1400 m bez obciążenia
 • IV grupa: 11- 13 lat- dystans 1400 m z zasobnikiem maski gazowej
 • V grupa pow. 14 lat – dystans 2100 m z atrapą AK 47

5. Trasa oznaczona będzie kolorową taśmą sygnalizacyjną.

IV. UCZESTNICTWO:
 1. Prawo startu w Biegu Bieg Małego Komandosa mogą brać udział dzieci od 3 roku życia.
 2. Prawo startu w Biegu Bieg Małego Komandosa mają wszyscy chętni nie mający przeciwwskazań lekarskich do udziału w biegach wytrzymałościowych, których udział zgłosili opiekunowie prawni wypełniając formularz zgłoszeniowy i uiszczając opłatę za start dziecka.
 3. O dopuszczeniu do startu decyduje sędzia zawodów, którego decyzje są ostateczne.
 
V. ZGŁOSZENIA:

Organizator dokonuje zapisów według kolejności przyjmowania zgłoszeń i dokonywania opłat wpisowego, do wyczerpania limitów miejsc w poszczególnych kategoriach. Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 1 stycznia 2022 r. do wykorzystania limitu miejsc, lecz nie później niż do dnia 21 sierpnia 2022 r. Zgłoszenie należy wysłać drogą internetową i uiścić opłatę startową w wysokości 45 lub 55 zł, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia. 

UWAGA! Nie będzie możliwości zapisu dziecka w dniu zawodów!

Skład pakietu startowego XIII EDYCJI BIEGU MAŁEGO KOMANDOSA:

 • Możliwość wzięcia udziału w Biegu Małego Komandosa!
 • Masę darmowych zdjęć pokazujących jak walczą mali komandosi (nie gwarantujemy że na nich będą)
 • Profesjonalne zabezpieczenie medyczne na trasie biegu
 • Ubezpieczenie MAŁEGO zawodnika NNW
 • Gadżet pamiątkowy
 • Napój na mecie
 • Indywidualny numer startowy do przypięcia na klatce piersiowej
 • JEŚLI tylko MAŁY Komandos zdoła dobiec do mety i ukończy bieg- otrzyma PAMIĄTKOWY MEDAL BMK!
 

UWAGA: organizator nie zwraca kwoty wpisowego osobom, które nie stawią się na start w wyznaczonym czasie bądź zrezygnowały z imprezy po dokonaniu zgłoszenia.


VI. KLASYFIKACJA:

 1. Dekoracja i wręczanie nagród odbędzie się w dniu zawodów o godzinie podanej w harmonogramie. Nagrody nie będą wysyłane pocztą. Wyniki po weryfikacji zostaną zamieszczone w Internecie na stronie www.biegkomandosa.pl oraz na stronie http://wyniki.b4sport.pl/
 2. Po zakończeniu Biegu Małego Komandosa zostaną przyznane i wręczone następujące nagrody: Puchary/nagrody rzeczowe za zajęcie od I do III miejsca w klasyfikacji generalnej dziewczynek i chłopców w każdej grupie wiekowej.
 
VII. UWAGI KOŃCOWE:
 1. Numer startowy musi zostać przypięty z przodu na klatce piersiowej.
 2. Nie zaśmiecamy trasy biegu – opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zabieramy za sobą i zadajemy na mecie pod rygorem wykluczenia.
 3. Organizator zastrzegają sobie prawo do decydowania we wszelkich kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie imprezy, (bez wcześniejszego powiadomienia uczestników) wynikających z sytuacji nieprzewidzianych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie imprezy. Z ostateczną wersją regulaminu zapoznać można będzie się przed startem w biurze zawodów.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania wizerunku i wypowiedzi uczestników, biorących udział w imprezie, w celu wykorzystania do promocji w środkach masowego przekazu.
 
VIII. SKARGI I WNIOSKI:

Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 250 zł. W przypadku skargi odrzuconej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie w całości przekazana na charytatywny cel biegu.