Regulaminy BMK

Kat. Team

Regulamin XI BMK 2020  – kat. Team

I. CEL:
 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
 2. Uczczenie pamięci gen. broni Włodzimierza POTASIŃSKIEGO – Dowódcy Polskich Wojsk Specjalnych, entuzjasty sportu i ekstremalnych form aktywności ruchowej.
 3. Popularyzacja służby w Siłach Zbrojnych RP ze szczególnym uwzględnieniem Wojsk Specjalnych. Popularyzacja i wsparcie celów charytatywnych, poprzez przekazanie części kwoty wpływu z wpisowego od zawodników startujących w Biegu na cel charytatywny.
 
II. ORGANIZATOR:
 1. Adventure Park Gdynia Kolibki, ul. Bernadowska 1, 81-553 Gdynia, tel. 600-263-500
 2. Fundacja OCR Events
 3. Honorowy Patronat nad XI Biegiem Morskiego Komandosa objął:
 • Prezydent Miasta Gdynia
 
III. TERMIN, MIEJSCE i REALIZACJA:
 1. Biegi odbędą się w dniu 29 sierpnia 2020 roku w dzielnicy Gdynia Kolibki.

Harmonogram:

 • godz. 09.00 – otwarcie biura zawodów dla kat. TEAM
 • godz. 11.45 – odprawa kat. Team na linii startu
 • godz. 12:00 – bieg kat. Team w sekcjach 4 osobowych
 • godz. 17.00 – zamknięcie mety dla kat. TEAM.
 • godz. 18:00 – dekoracja zwycięzców kat. TEAM
 1. Długość trasy Team: trasa terenowa około 20 km i odcinek wodno-plażowy około 3 km. Razem około 23 km. Plany przebiegu tras udostępnione zostaną w dniu startu w biurze zawodów. Przebieg trasy:
 • plaża
 • koryta potoków
 • kanały melioracyjne
 • pagórki otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
 1. Trasa oznaczona będzie kolorową taśmą sygnalizacyjną.
 2. Pomiar czasu realizowany będzie w oparciu o elektroniczny system kontroli i pomiaru. Każdy zawodnik musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie Biegu karane będzie dyskwalifikacją. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobieranej kaucji. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 
IV. PUNKTY KONTROLNE ORAZ LIMIT CZASU:
 1. Na trasie będą znajdowały się nieoznakowane i oznakowane punkty kontrolne zabezpieczane przez sędziów technicznych oraz oznakowane zadania specjalne.
 2. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący: 5 godzin
 3. Zawodnik po upływie limitu czasu jest zobowiązany odmeldować się w kolejnym punkcie sędziowskim po czym może ukończyć trasę z pomiarem czasu.
 4. Na trasie biegu nie będzie punktów odżywiania i odświeżania.
 5. Nie zezwala się na podawanie picia i odżywek przez osoby trzecie na trasie biegu.
 
V. UCZESTNICTWO

Prawo startu w biegu kat. Team mają osoby, które:

 1. Do dnia 28 sierpnia 2020 roku ukończą 18 rok życia.
 2. Przez kat. Team rozumie się zespół 4 osobowy, jednocześnie mogą być w tej kat. kobiety i mężczyźni.
 3. Będą posiadały poniższe wyposażenie:
 • TEAM – sekcja czteroosobowa przebiegnie trasę z atrapą moździerza (120 cm belka, waga około 25 kg, 4 uchwyty transportowe) – zapewnia organizator.
 • Wystartują w pełnym umundurowaniu polowym – wyposażenie własne uczestników (dowolny mundur z długim rękawem dopuszczalne spodnie kroju „bojówki” i koszule, bluzy typu wojskowego zapinana na zamek lub guziki, nakrycie głowy, wymagane buty kroju wojskowego, trekkingowego z cholewką ponad kostkę).
 1. Zezwala się na bieg w mundurach innych państw i stosowanie systemów hydratacyjnych typu CAMELBAK, SOURCE, rękawic ochronnych, nakolanników oraz posiadanie opatrunków osobistych, świateł chemicznych.
 2. O dopuszczeniu do startu decyduje sędzia zawodów, którego decyzje są ostateczne.
 3. Zawodnicy charakteryzować powinni się dużą odpornością fizyczną oraz psychiczną. Osoby posiadające lęk do wody, przestrzeni, ciemności, ognia oraz zamkniętych pomieszczeń nie powinny brać udziału w biegu, nie jest wymagana umiejętność pływania.
 4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym mieszczącym się w miejscu Adventure Park w Gdyni Kolibki w dniu 29 sierpnia 2020 r. w godzinach:
 • 09.00 do 11.30 – Team
 1. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem. Wymagany będzie własnoręczny podpis zawodników i zawodniczek na liście osób wyrażających zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie biegu jest ostateczna.
 2. Na terenie Biura Zawodów – Adventure Park organizator zapewnia zadaszone miejsce do przebrania oraz punkt do mycia po zakończonym biegu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy biegaczy.
 3. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w wymaganym czasie nie będą sklasyfikowani.
 4. Ktokolwiek zostanie na trasie biegu po upływie limitu czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.
 5. Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin.
 
VI. KLASYFIKACJA:
 1. Podczas Biegu Morskiego Komandosa kat. TEAM prowadzona będzie klasyfikacja OPEN bez podziału na wiek i płeć.
 2. Do klasyfikacji ostatecznej będzie brany pod uwagę czas pokonania trasy – Team przebiega linię mety wspólnie! oraz zaliczenie wszystkich oznaczonych na trasie punktów kontrolnych oraz zadań specjalnych. Brak obecności zawodnika na punkcie równoznaczny jest z pomyleniem, skróceniem trasy i jest podstawą dyskwalifikacji. Niedozwolone jest także zaliczenie punktów kontrolnych w kolejności innej niż ustalona przez organizatora.
 3. Zadania specjalne to próby o charakterze fizycznym, zręcznościowym, wytrzymałościowym i psychologicznym.
 
VII. ZGŁOSZENIA
 1. Organizator dokonuje zapisów według kolejności przyjmowania zgłoszeń i dokonywania opłat wpisowego, do wyczerpania limitów miejsc w poszczególnych kategoriach. Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia o 1 stycznia 2020 r. do wykorzystania limitu miejsc, lecz nie później niż do dnia 23 sierpnia 2020 r. Zgłoszenie należy wysłać drogą internetową i uiści opłatę startową w wysokości:
 • 799 PLN – opłata dokonana w styczniu lub lutym 2020 r.
 • 879 PLN – opłata dokonana w marcu lub kwietniu 2020 r.
 • 959 PLN – opłata dokonana w maju lub czerwcu 2020 r.
 • 999 PLN – opłata dokonana w lipcu lub sierpniu 2020 r.

Skład pakietu startowego XI EDYCJI BIEGU MORSKIEGO KOMANDOSA zawiera:

 • Profesjonalne zabezpieczenie medyczne na trasie biegu
 • Profesjonalne zabezpieczenie ratowników wodnych na trasie biegu
 • Ubezpieczenie każdego z zawodników Team – NNW
 • Numer startowy z chipem x 4
 • Miejsce w depozycie na pozostawienie rzeczy podczas trwania biegu
 • Zestaw gadżetów upominkowych oraz promocyjnych
 • JEŚLI tylko zdołacie dobiec do mety i ukończyć bieg- otrzymacie PAMIĄTKOWE COINY XI EDYCJI BMK!
 • Po okazaniu zdobytego coina w biurze zawodów, każdy członek teamu otrzyma również pamiątkową przypinkę oraz legitymację uczestnika.
 • Dostęp do pryszniców
 • Ciepły posiłek regeneracyjny po ukończeniu biegu x 4
 • Złocisty gazowany napój – najlepszy na zakwasy! x 4
 • Część wpłaconej kwoty Organizator przekaże na konto instytucji zajmującej się pomocą charytatywną.

UWAGA: organizator nie zwraca kwoty wpisowego osobom, które nie stawią się na start w wyznaczonym czasie bądź zrezygnowały z imprezy po dokonaniu zgłoszenia. UWAGA! OBOWIĄZUJE LIMIT MIEJSC

 • TEAM – 40 zespołów
VIII. UWAGI
 1. Numer startowy musi zostać przypięty z przodu na klatce piersiowej.
 2. Na trasie niedozwolona jest pomoc zewnętrzna pod rygorem dyskwalifikacji.
 3. Nie zaśmiecamy trasy biegu – opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zabieramy za sobą i zadajemy na mecie pod rygorem wykluczenia.
 
IX. WYNIKI I DEKORACJA
 1. Dekoracja i wręczanie nagród odbędzie się w dniu zawodów 29 sierpnia 2020 r. Po zamknięciu mety dla kat. Team organizator ogłosi nieoficjalne wyniki zawodników tej kategorii. Zawodnicy będą mieli pół godziny na zgłaszanie ewentualnych skarg dotyczących wyników. Po upłynięciu czasu, wyniki uznane zostaną  za oficjalne i według nich zostaną przyznane nagrody. Ceremonia rozdania nagród odbędzie się o godzinie 18:00.
 2. Nagrody nie będą wysyłane pocztą. Będzie można je odebrać w recepcji Adventure Parku w ciągu 7 dni od zakończenia zawodów. W przypadku nie odebrania nagrody w terminie, zostanie ona przekazana na dowolny cel charytatywny. Wyniki po weryfikacji zostaną zamieszczone w Internecie na stronie www.biegkomandosa.pl oraz wyniki.b4sportonline.pl/
 
X. SKARGI I WNIOSKI
 1. Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 250 zł. W przypadku skargi odrzuconej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie w całości przekazana na charytatywny cel biegu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie imprezy. Z ostateczną wersją regulaminu zapoznać można będzie się przed startem w biurze zawodów.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania wizerunku i wypowiedzi uczestników, biorących udział w imprezie, w celu wykorzystania do promocji w środkach masowego przekazu.