Bieg Morskiego Komandosa

Regulaminy B.M.K.

Ogólne zasady dotyczące kat. Team Sprint

Regulamin XV B.M.K. 2024  – kat. Team Sprint

I. TRASA I ZASADY:
 1. Trasa biegu to pętla o długości około 6 mil morskich składająca się z dwóch odcinków:

– terenowy – ok. 4 mile morskie

– wodno – plażowy – ok. 2 mile morskie

 1. Na trasie znajdują się :

– przeszkody naturalne podyktowane uwarunkowaniem terenu

– specjalnie przygotowane konstrukcje

 1. Kategoria TEAM SPRINT posiada limit uczestników wynoszący 200 osób (100 zespołów).
 2. Zespół to sekcja dwuosobowa mogąca składać się zarówno z kobiet jak i mężczyzn.
 3. Zawodnicy mogą wystartować w stroju dowolnym tzn. wojskowym, turystycznym lub sportowym. Zalecane są buty kroju trekkingowego z cholewką ponad kostkę, nakrycie głowy oraz rękawiczki.
 4. Dodatkowo każdy team otrzyma belkę o wadze 12 kg, wyposażoną w uchwyty transportowe, z którą musi pokonać całość trasy.
 5. Zezwala się na bieg w mundurach innych państw i stosowanie systemów hydracyjnych typu CAMELBAK, SOURCE, rękawic ochronnych, nakolanników oraz posiadanie opatrunków osobistych, latarek, świateł chemicznych.
 1. Aby zostać sklasyfikowanym, każdy uczestnik kategorii TEAM SPRINT obowiązkowo musi pokonać całość trasy biegu.
 2. Aby zostać sklasyfikowanym, każdy zawodnik kategorii TEAM SPRINT musi pokonać każdą przeszkodę znajdującą się na trasie biegu.
 3. Zawodnicy kategorii TEAM SPRINT muszą wspólnie przekroczyć linię mety aby zostać sklasyfikowanymi.
 4. Zawodnicy mogą pomagać sobie wzajemnie jednak wykluczone jest korzystanie z pomocy, kibiców, obsługi i innych osób postronnych, nie biorących udziału w biegu.
 5. Zawodnicy mogą próbować pokonać przeszkodę dowolną ilość razy.
 6. Zawodnik nie może utrudniać innemu uczestnikowi biegu pokonywania trasy/przeszkody.
 7. Wyprzedzanie: zawodnik wolniejszy jest zobowiązany ustąpić miejsca zawodnikowi szybszemu, schodząc na prawą stronę otaśmowanej trasy.
 8. Pomiar czasu odbywać się będzie elektronicznie.
 9. Aby zostać sklasyfikowanym, jeden z zawodników zespołu musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie biegu karane będzie dyskwalifikacją.
 10. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobieranej kaucji.
 11. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 12. Niesportowe zachowanie w stosunku do innych zawodników (przeszkadzanie podczas pokonywania trasy/ przeszkody itp.) oraz sędziów (ignorowanie, wulgaryzmy, wyzwiska itp.) karane będzie dyskwalifikacją.
 1. Na trasie będą znajdowały się nieoznakowane i oznakowane punkty kontrolne zabezpieczane przez sędziów technicznych.
 2. Warunkiem sklasyfikowana zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu i ukończenie go w regulaminowym czasie. Zespoły, które nie ukończą biegu w wymaganym czasie nie będą sklasyfikowane.
 3. Zawodników kategorii TEAM SPRINT obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.
 4. Podczas pokonywania trasy biegu, uczestnicy mogą pić i jeść pod warunkiem, że sami zaopatrzą się w napoje/żele.
 5. Na trasie biegu obowiązuję całkowity zakaz pozostawiani śmieci (opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zawodnik zabiera ze sobą na metę). W przypadku przyłapania zawodnika na zaśmiecaniu trasy, cały jego zespół zostaje natychmiastowo zdyskwalifikowany!
 6. Szczegółowy harmonogram startów poszczególnych kategorii znajduję się na stronie internetowej https://www.biegkomandosa.pl/dla-zawodnikow/harmonogram-bmk/
 7. Szczegółowy cennik pakietów startowych znajduję się na stronie internetowej https://www.biegkomandosa.pl/dla-zawodnikow/
 8. Ogólny regulamin uczestnictwa w biegu Bieg Morskiego Komandosa znajduje się na stronie internetowej https://www.biegkomandosa.pl/dla-zawodnikow/
 9. Wszystkich Uczestników biegu w kategorii TEAM SPRINT obowiązują niniejsze zasady.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zasadach obowiązujących Uczestników kategorii TEAM SPRINT, bez konieczności informowania Zawodników.
Z ostateczną wersją będzie można zapoznać się w dniu zawodów, w biurze organizacyjnym.