Regulaminy BMK

Kat. Hard X

Regulamin XI BMK 2020  – kat. Hard X

I. CEL:
 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
 2. Uczczenie pamięci gen. broni Włodzimierza POTASIŃSKIEGO – Dowódcy Polskich Wojsk Specjalnych, entuzjasty sportu i ekstremalnych form aktywności ruchowej.
 3. Popularyzacja służby w Siłach Zbrojnych RP ze szczególnym uwzględnieniem Wojsk Specjalnych.
 4. Popularyzacja i wsparcie celów charytatywnych, poprzez przekazanie części kwoty pływu z wpisowego od zawodników startujących w Biegu przekaże na konto instytucji zajmującej się pomocą charytatywną.
 
II. ORGANIZATOR:
 1. Adventure Park Gdynia Kolibki,
 2. Fundacja OCR Events
 3. Honorowy Patronat nad XI Biegiem Morskiego Komandosa objął:
 • Prezydent Miasta Gdynia
 
III. TERMIN, MIEJSCE i REALIZACJA:
 1. Bieg odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2020 roku w dzielnicy Gdynia Kolibki.
 2. Baza imprezy – Adventure Park Gdynia Kolibki ul. Bernadowska 1
 3. Harmonogram XI Biegu Morskiego Komandosa, kategoria HARD X:
 • godz. 06.30 – otwarcie biura zawodów dla kat. HARD X
 • godz. 09.30 – spotkanie zawodników kat. HARD X z instruktorami na linii startu
 • godz. 09:45 – odprawa kategorii HARD X na linii startu
 • godz. 10:00 – start kat. HARD X
 • godz. 15:00 – zamknięcie mety dla kat. HARD X
 • godz. 16:00 – dekoracja zwycięzców kat. HARD X
 1. Długość trasy Hard: trasa terenowa 20 km, odcinek wodno–plażowy 3 km oraz odcinek specjalny o długości ok. 3 km dostępny jedynie dla uczestników kategorii HARD X. Razem około 26 km. Plany przebiegu odcinka terenowego oraz wodno-plażowego zostaną udostępnione w biurze zawodów. Plan przebiegu odcinka specjalnego zostanie przedstawiony przez instruktorów podczas odprawy. Przebieg trasy:
 • plaża
 • koryta potoków
 • kanały melioracyjne
 • pagórki otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
 • tereny leśne zarządzane przez Nadleśnictwo Gdańsk
 1. Trasa oznaczona będzie kolorową taśmą sygnalizacyjną.
 1. Pomiar czasu realizowany będzie w oparciu o elektroniczny system kontroli i pomiaru. Każdy zawodnik musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie Biegu karane będzie dyskwalifikacją. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobieranej kaucji. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 
IV. PUNKTY KONTROLNE ORAZ LIMIT CZASU:
 1. Na trasie będą znajdowały się nieoznakowane i oznakowane punkty kontrolne zabezpieczane przez sędziów technicznych oraz oznakowane zadania specjalne.
 2. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący: 5 godzin.
 3. Zawodnik po upływie limitu czasu jest zobowiązany odmeldować się w kolejnym punkcie sędziowskim i zdać karabinek po czym może ukończyć trasę z pomiarem czasu.
 4. Na trasie biegu nie będzie punktów odżywiania i odświeżania.
 5. Nie zezwala się na podawanie picia i odżywek przez osoby trzecie na trasie biegu.
 6. Zawodnik zobowiązany jest do prawidłowego pokonania przeszkód na całej długości trasy.
 
V. UCZESTNICTWO

Prawo startu w biegu kat. Hard X mają osoby, które:

 1. Do dnia 28 sierpnia 2020 roku ukończą 18 rok życia.
 2. Ukończyły przynajmniej dwa razy Bieg Morskiego Komandosa w kat. HARD, HARD HISTORYCZNY LUB TEAM.
 3. Będą posiadały poniższe wyposażenie:
 4. Wystartują w pełnym umundurowaniu polowym- wyposażenie własne zawodników (dowolny mundur z długim rękawem dopuszczalne spodnie kroju „bojówki” i koszule, bluzy typu wojskowego zapinana na zamek lub guziki, nakrycie głowy, wymagane buty kroju wojskowego, trekkingowego z cholewką ponad kostkę).
 5. Wystartują z gumową atrapą karabinka szturmowego AKM-47. Karabinek z pasem nośnym zapewni organizator, do pobrania w biurze zawodów przed biegiem. Aby zostać sklasyfikowanym zawodnik musi pokonać trasę z atrapą broni. Zakaz przytraczania i chowania karabinka do plecaka lub pod plecak.
 6. Zezwala się na bieg w mundurach innych państw i stosowanie systemów hydracyjnych typu CAMELBAK, SOURCE, rękawic ochronnych, nakolanników oraz posiadanie opatrunków osobistych, latarek, świateł chemicznych.
 7. Brak wymaganego stroju spowoduje dyskwalifikację.
 8. O dopuszczeniu do startu decyduje sędzia zawodów, którego decyzje są ostateczne.
 9. Zawodnicy charakteryzować powinni się dużą odpornością fizyczną oraz psychiczną. Osoby posiadające lęk do wody, przestrzeni, ciemności, ognia oraz zamkniętych pomieszczeń nie powinny brać udziału w biegu. W kategorii HARD X WYMAGANA JEST UMIEJĘTNOŚĆ PŁYWANIA I PRACY W ZESPOLE.
 10. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze ­­Organizacyjnym mieszczącym się w miejscu Adventure Park w Gdyni Kolibki w dniu 29.08.2020 r. w godzinach:
 • godz. 06.30 do 09:00 – kategoria Hard X
 1. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem. Wymagany będzie własnoręczny podpis zawodników i zawodniczek na liście osób wyrażających zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie biegu jest ostateczna.
 2. Na terenie Biura Zawodów – Adventure Park organizator zapewnia zadaszone miejsce do przebrania oraz punkt do mycia po zakończonym biegu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy biegaczy.
 3. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w wymaganym czasie nie będą sklasyfikowani.
 4. Ktokolwiek zostanie na trasie biegu po upływie limitu czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.
 
VI. ZASADY I KLASYFIKACJA:

Zasady kategorii HARD X:

 1. Zawodnicy startują wspólnie w podziale na pięć drużyn pod przewodnictwem opiekuna.
 2. Zawodnicy wspólnie pokonują około 3 km trasę (odcinek specjalny) wzbogaconą o wyjątkowe zadania wymagające np. umiejętności pływania.
 3. Po pokonaniu zadań specjalnych zawodnicy przekraczają linię startu i od tego momentu walczą w klasyfikacji indywidualnej.
 4. Na trasie zostaną wyznaczone dodatkowe zadania specjalne, które musi pokonać każdy z uczestników kategorii HARD X (np. strzelanie z broni ostrej).
 5. Podczas Biegu Morskiego Komandosa w kat. HARD X prowadzona będzie klasyfikacja Uczestników bez podziału na kobiety i mężczyzn (organizator może podjąć decyzję o podziale klasyfikacji w przypadku gdy w kategorii wystartuje więcej niż 5 kobiet), bez podziału na wiek.
 6. Do klasyfikacji ostatecznej będzie brany pod uwagę czas pokonania trasy oraz zaliczenie wszystkich oznaczonych na trasie punktów kontrolnych oraz zadań specjalnych. Zaliczenie punktu kontrolnego odbywa się poprzez głośne podanie numeru zawodnika sędziemu technicznemu znajdującemu się na punkcie. Brak obecności zawodnika na punkcie równoznaczny jest z pomyleniem, skróceniem trasy i jest podstawą dyskwalifikacji. Niedozwolone jest także zaliczenie punktów kontrolnych w kolejności innej niż ustalona przez organizatora.
 7. ZADANIA SPECJALNE TO PRÓBY O CHARAKTERZE FIZYCZNYM, ZRĘCZNOŚCIOWYM, WYTRZYMAŁOŚCIOWYM I PSYCHOLOGICZNYM. NIE ZALICZENIE PRÓBY SKUTKUJE NALICZENIEM CZASU KARNEGO W WYSOKOŚCI 20 MINUT, SUMOWANEGO DO CZASU POKONANIA TRASY.
 
VII. ZGŁOSZENIA
 1. Organizator dokonuje zapisów według kolejności przyjmowania zgłoszeń i dokonywania opłat wpisowego, do wyczerpania limitów miejsc w kategorii. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji uczestników zapisanych na kat. HARD X i w przypadku nie spełnienia wymaganych warunków, do przeniesienia na listę startową HARD.
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia o 1 stycznia 2020 r. do wykorzystania limitu miejsc, lecz nie później niż do dnia 17 sierpnia 2020.
 3. Zgłoszenie należy wysłać drogą internetową i uiścić opłatę startową w wysokości:
 • 359 PLN – opłata dokonana w styczniu lub lutym 2020 r.
 • 369 PLN – opłata dokonana w marcu lub kwietniu 2020 r.
 • 389 PLN – opłata dokonana w maju lub czerwcu 2020 r.
 • 419 PLN – opłata dokonana w lipcu lub sierpniu 2020 r.
 

Skład pakietu startowego X EDYCJI BIEGU MORSKIEGO KOMANDOSA zawiera:

 • Możliwość wzięcia udziału w Elitarnej kategorii najtrudniejszego biegu terenowego w Polsce.
 • Masę darmowych zdjęć pokazujących Twoją walkę! (nie gwarantujemy że na nich będziesz)
 • Pamiątkowy rashguard na krótkim rękawie
 • Profesjonalne zabezpieczenie medyczne na trasie biegu
 • Profesjonalne zabezpieczenie ratowników wodnych na trasie biegu
 • Ubezpieczenie zawodnika NNW
 • Numer startowy z chipem
 • Miejsce w depozycie na pozostawienie rzeczy podczas trwania biegu
 • Zestaw gadżetów upominkowych i promocyjnych
 • JEŚLI tylko zdołasz dobiec do mety i ukończyć bieg- otrzymasz PAMIĄTKOWY COIN XI EDYCJI BMK!
 • Po okazaniu zdobytego coina w biurze zawodów, otrzymasz również pamiątkową przypinkę oraz legitymację uczestnika
 • Dostęp do pryszniców
 • Ciepły posiłek regeneracyjny po ukończeniu biegu
 • Złocisty gazowany napój- najlepszy na zakwasy!
 • Część wpłaconej kwoty Organizator przekaże na konto instytucji zajmującej się pomocą charytatywną
 

UWAGA: organizator nie zwraca kwoty wpisowego osobom, które nie stawią się na start w wyznaczonym czasie bądź zrezygnowały z imprezy po dokonaniu zgłoszenia. UWAGA! OBOWIĄZUJE LIMIT MIEJSC W KATEGORIACH :

 • HARD X – 50 osób
 
VIII. UWAGI
 1. Numer startowy przypięty z przodu na klatce piersiowej. Na trasie niedozwolona jest pomoc zewnętrzna pod rygorem dyskwalifikacji. Nie zaśmiecamy trasy biegu – opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zabieramy za sobą i zadajemy na mecie pod rygorem wykluczenia.
 
IX. WYNIKI I DEKORACJA
 1. Dekoracja i wręczanie nagród odbędzie się w dniu zawodów 29 sierpnia 2020 r. Po zamknięciu mety dla kat. Hard X organizator ogłosi nieoficjalne wyniki tej kategorii. Zawodnicy będą mieli pół godziny na zgłaszanie ewentualnych skarg dotyczących wyników. Po upłynięciu czasu, wyniki uznane zostaną za oficjalne i według nich zostaną przyznane nagrody. Ceremonia rozdania nagród odbędzie się o godzinie 16:00.
 2. Nagrody nie będą wysyłane pocztą. Nagrody będzie można odebrać w recepcji Adventure Parku w terminie 7 dni od zakończenia zawodów. Po upływie terminu zostaną one przekazane na dowolny cel charytatywny. Wyniki po weryfikacji zostaną zamieszczone w internecie na stronie www.biegkomandosa.pl oraz wyniki.b4sportonline.pl.
 3. Dla wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg przewidziane są pamiątkowe medale.
 4. Za zajęcie I, II, III miejsca pamiątkowe nagrody.
 
X. SKARGI I WNIOSKI
 1. Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 250 zł. W przypadku skargi odrzuconej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie w całości przekazana na charytatywny cel biegu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie imprezy. Z ostateczną wersją regulaminu zapoznać można będzie się przed startem w biurze zawodów.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania wizerunku i wypowiedzi uczestników, biorących udział w imprezie, w celu wykorzystania do promocji w środkach masowego przekazu.